Trælast

I trælastekspeditionen er vi klar med råd og vejledning til både den professionelle håndværker og den private kunde. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud ud fra dine specifikationer, og vi er altid behjælpelig med materialevalg o.lign.
 
Vi er lagerførende i en lang række kvalitetsbyggematerialer til alle faser i byggeriet, og vi kan med kort varsel levere materialerne direkte på byggeadressen.

Døre og vinduer

Indvendige døre

Fibercement

Kloakmaterialer

Stålprofiler og stålplader

Pap og flydende sorte produkter

Plastmaterialer

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.