Her kan du se hvem du kan møde i Trælasten

Direktør - Flemming Petersen

Direktør
Flemming Petersen

20 82 68 40
fp@roldtrae.dk

Kørsels- og logistikchef - Peter Dahl Larsen

Kørsels- og logistikchef
Peter Dahl Larsen

41 91 97 01
pdl@roldtrae.dk

Sælger - Peder Rasmussen

Sælger
Peder Rasmussen

41 82 92 92
pr@roldtrae.dk

Handelselev - Kasper Vernersen

Handelselev
Kasper Vernersen

41 91 97 06
kv@roldtrae.dk

Byggetekniker - Mette Holm

Byggetekniker
Mette Holm

41 91 97 03
mh@roldtrae.dk

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.