Aktuelt i trælasten

Landsdækkende kvalitetsbyggeri af maskinhaller, ridehaller og industrihaller.

Med mange års erfaring indenfor halbyggeri, tilbyder Prima Hallen en komplet halløsning tilpasset dine ønsker og behov. Naturligvis til konkurrencedygtige priser.

Alle haller sælges til selvbyg. Vi kan dog i de fleste områder anbefale håndværkere til projektet.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte projektleder Peder Rasmussen

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.