Her kan du se hvem du kan møde i Proffcenteret

Butiksleder - Jesper U. Christiansen

Butiksleder
Jesper U. Christiansen

40 57 12 66
juc@roldtrae.dk

Salgsassistent - Claus Badstue Larsen

Salgsassistent
Claus Badstue Larsen

41 91 97 12
cbl@roldtrae.dk

Salgsassistent - Thomas Hyldegaard

Salgsassistent
Thomas Hyldegaard

41 91 97 11
th@roldtrae.dk

Salgsassistent - Dorthe Olesen

Salgsassistent
Dorthe Olesen

41 91 97 14
do@roldtrae.dk

Salgsassistent - Jesper Bertelsen

Salgsassistent
Jesper Bertelsen

41 91 97 15
jb@roldtrae.dk

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.