Landsdækkende kvalitetsbyggeri af maskinhaller, ridehaller & industrihaller

Med mange års erfaring inden for halbyggeri kan vi tilbyde en komplet halløsning tilpasset dine ønsker og behov. Naturligvis til konkurrencedygtige priser.

Alle haltyper sælges til selvbyg. Vi kan i de fleste områder anbefale håndværkere til projektet. 

I menupunkterne i venstre side kan du udfylde formularer på både isoleret og uisoleret Maskinhal, Ridehal & Industrihal og indhente et uforpligtende tilbud fra PrimaHallen.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke ansøger kommunen om byggetilladelse, men har du spørgsmål hertil hjælper vi gerne.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Projektleder, Peder Rasmussen.

 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.