Industrihal-isoleret

En stålkonstruktion fra PrimaHallen er selvbærende og opfylder de normer, der er fastsat af byggestyrelsen i Danmark og iht. Eurocode 3 DS/EN 1993-1-1-2-8. 


Vi anvender kun kvalitetsmaterialer

Når du henvender dig til PrimaHallen, vil du få et skræddersyet tilbud, der passer til netop dine ønsker og behov. Der findes dog enkelte standardelementer:

- Eternit trædesikre tagplader med 15 års total garanti
- Stålplader med HBP Topcoatbelægning. Bedre farve-  
   holdbarhed og ridses ikke så nemt som andre plade-
   typer
- Tagrender i stålmetalic
- Vindskede i trykimprægneret fyr, 1 med fer og 1 med
   not
- Underbeklædning i trykimprægneret fyr
- Stern i vandfast krydsfiner
- Ingeniørberegninger på spær samt tagtømmer, side- 
   tømmer, kipningskræfter og fundamenter til standard-
   haller.
- Altid komplet sæt vindkryds fra soklen i facaden til kip
- Altid komplet sæt vindkryds i begge gavlfag uanset 
   halstørrelse
- Tagåse fastgøres med franske skruer. Beslag til 
   tagåse afpasses iht. beregningerne
- Der forstærkes for kipningskræfter hvor dette iht. be- 
   regningerne er nødvendig

Med mange års erfaring inden for halbyggeri kan vi tilbyde en komplet halløsning tilpasset dine ønsker og behov. Alle haltyper sælges til selvbyg. Vi kan i de fleste områder, med undtagelse af Sjælland, anbefale håndværkere. Vi ansøger ikke kommunen om byggetilladelse, men har du spørgsmål hertil, hjælper vi gerne.

PrimaHallen anbefaler hejseport

Pga. mange håndteringsudgifter med skydeportrammer, er disse forholdsvis dyre - dertil kommer beklædning og arbejdsløn. Dette bevirker, at denne porttype ofte nærmer sig prisen for en hejseport uden motor. Prisen for hejseport er inkl. levering, montage samt kontrol efter 4-6 mdr.

 

Udfyld nedenstående formular for et uforpligtende stålhal tilbud

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.