Mængdeberegnere
Links til selvhjælp

Mængdeberegnere

RÅD OG VEJLEDNING TIL MÆNGDEBEREGNINGER


Kravene til nutidens håndværksmestre er mange; de skal være effektive og passe på bundlinjen. Arbejdet med mængdeberegninger er et af de punkter, der kræver tid og kræfter. Med online beregningsprogrammer kan det gøres rationelt. Alle kan gøre det.

 

Monier Tagberegner

Med tagberegneren fra Monier kan du på et øjeblik danne dig et indtryk af, hvordan et hus vil se ud med forskellige typer tagsten. Samtidig kan du få en prisindikation over det valgte tag. Prisindikationen er vejledende og dækker tagsten, specialsten, tilbehørsprodukter til fastgørelse, inddækning, tætning, ventilation og undertag.

Monier tagberegner

 

Randers Tegl

Med Randers Tegls Virtuelle værktøj er der hjælp at hente både til tagberegning og til at få vished for, om der er har- moni i dine valg af facadesten og tagbeklædning. Med "Byg Prøvehus" kan du, ud fra dine valg af facadesten, tagsten og farve på vinduer og døre, se farvefotos af det valgte. Her er over 100.000 kombinationsmuligheder. Med "Nem Tagberegning" kan du let og overskueligt udregne materialeforbrug og pris på det nye tag. Trin for trin vejledes du igennem og får uddybende forklaringer undervejs.

Byg prøvehus
Tagberegning

 

DS Stålprofil tagberegningsprogram

Beregningsprogrammet giver dig muligheden for at beregne alle standardprofiler på en lang række forskellige tagtyper. Udover en hurtig og overskuelig indtastning giver beregningsprogrammet dig sikkerhed i dine kalkulationer.

Tagberegningsprogram

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.