Kontaktoplysninger til Rold Trælasthandel A/S

 

Kontaktoplysninger

Rold Trælasthandel A/S
Østergade 23
9510 Arden

Telefon 99 40 40 00
Telefax 99 40 40 01

E-mail: adm@roldtrae.dk

CVR-nr. 15 03 99 30

Kontortid

Mandag - fredag kl. 06.30 - 16.00
Lørdag kl. 09.00 - 12.00

Bankforbindelse

Danske Bank, Aalborg
Reg.nr. 4368
Kontonr. 1039059

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.