Fliseværktøj

Moderne fliser er produceret i meget hårde materialer, er generelt store og for visse typers vedkommende meget store. Det er derfor vigtigt at have det rigtige værktøj til opgaven.

Vi forhandler professionelle produkter fra Construx. Produkterne spænder fra specielle nivelleringskryds, ergonomi til meget kraftigt fliseskærer udstyr som kan løse enhver opgave. I linket til Construx kan du læse mere om fliseværktøj og om anvendelsen af dette. Forhør nærmere om priser og muligheder.

Nyttige Links

http://www.construx.dk/nivelleringssystem/nivelleringssystem-til-fliser-rls.html

http://www.construx.dk/manuelle-fliseskaerere/storformatskaering/free-cut-skaeresystem.html

http://www.construx.dk/kategori/manuelle-fliseskaerere/masterpiuma

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.