Idécenter


I vores 200m² store udstilling kan du finde netop de produkter, der passer til dine ønsker og behov.

Udstillingen er indrettet således, at du som bygherre kan få svar på de spørgsmål, der måtte dukke op under byggeprocessen.

I udstillingen har vi et bredt udvalg af trægulve, profillofter, indvendige døre, facadedøre, vinduer, mursten, tagsten samt de mest anvendte træprofiler. I vores udendørs udstilling finder du et stort udvalg af belægningssten og træbeklædning til gavl og facade.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.